IJsreglement

Print

• Het betreden van de ijsbaan is op eigen risico
• Alleen toegang met een geldige seizoenskaart of entreebewijs
• Het dragen van handschoenen is verplicht (vanwege uw veiligheid)
• Het dragen van een muts wordt sterk aangeraden
• De Bosbaan is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste eigendommen.
• Instructies van de toezichthouders dienen altijd opgevolgd te worden
• Je mag niet met schoenen het ijs op
• Niet springen op de baan
• Gebruik van sleetjes, ijshockeysticks en pucks en stoelen is niet toegestaan
• Niet tegen de rijrichting inrijden (rijrichting is tegen de klok in)
• Niet voorbij de pionnen komen (deze geven een onveilig gebied aan)
• Honden zijn niet toegestaan op het ijs.
• Houdt rekening met elkaar en met de omwonenden
• Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
• Als het ijs wordt geprepareerd verlaat iedereen het ijs. Vrijwilligers die schuiven lopen op schoenen en letten goed op de route van de bezemwagen.

Learn to play poker How To Play Poker and the best poker site is party poker
Copyright 2011 IJsreglement.
Joomla Templates by Wordpress themes free